Regulamin korzystania ze strony

Regulamin korzystania ze strony przewodnicypoaustrii

Dostęp oraz korzystanie z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.przewodnicypoaustrii.at podlega niniejszym warunkom.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.przewodnicypoaustrii.at konieczne jest zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

przewodnicypoaustrii oświadczają , że wszelkie informacje znajdujące na stronach Serwisu zamieszczone są bezpłatnie wyłącznie w celach informacyjnych.

przewodnicypoaustrii nie udzielają  jakiejkolwiek gwarancji co do treści lub formy informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności lub dokładności.

przewodnicypoaustrii nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

przewodnicypoaustrii przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone.

Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

Dostępne informacje, opisy, specyfikacje, reklamy lub cenniki nie stanowią oferty platformy przewodnicypoaustrii w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

FOTORECHTE AUF DER WEBSITE: ©WienTourismus